Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 40 מגה | ספק: 40 מגה כולל קבלת ערכת Deco M5 (תחנת בסיס + 2 מגדילי טווח) ניתן...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 100 מגה | ספק: 100 מגה כולל קבלת ערכת Deco M5 (תחנת בסיס + 2 מגדילי טווח) ניתן...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | ספק: 1000 מגה  | סלולר: ללא הגבלה + 15GB חבילת גלישה למצטרפים חדשים עלות החבילה...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

טלפון ביתי: 3000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים בארץ.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

טלפון ביתי:250 דקות לטלפונים ניידים ונייחים בארץ.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

טלפון ביתי: 1000 דקות לטלפונים ניידים ונייחים בארץ.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

טלפון ביתי:300 דקות לטלפונים ניידים ונייחים בארץ.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 200 מגה | ספק הוטנט: 200 מגה ניתן לקבל ראוטר ללא עלות

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 100 מגה | ספק הוטנט: 100 מגה ניתן לקבל ראוטר ללא עלות

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 30 מגה | ספק הוטנט: 30 מגה ניתן לקבל ראוטר ללא עלות

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 200 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 40 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 100 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 15 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 200 מגה | ITC ספק: 200 מגה ניתן לקבל ראוטר ללא עלות

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 100 מגה | ITC ספק: 100 מגה ניתן לקבל ראוטר ללא עלות

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 200 מגה | ITC ספק: 200 מגה | טלפון ביתי:ללא הגבלה |קו לפקס: 100 דקות ניתן לקבל ראוטר...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 200 מגה | ITC ספק: 200 מגה   ניתן לקבל ראוטר ללא עלות

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית הוט: 100 מגה | ספק הוטנט: 100 מגה ניתן לקבל ראוטר ללא עלות

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 200 מגה | ספק: לא כולל ניתן לקבל ראוטר ללא עלות  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 100 מגה | ספק: לא כולל ניתן לקבל ראוטר ללא עלות  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 100 מגה | ספק: לא כולל ניתן לקבל ראוטר ללא עלות  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

1000MB- אינטרנט המבוסס על סיבים אופטיים במהירות. ניתן לקבל ראוטר בהשאלה בעלות של 10 ש"ח לחודש. הטבה: חודש...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

200MB- אינטרנט המבוסס על סיבים אופטיים במהירות. ניתן לקבל ראוטר בהשאלה בעלות של 10 ש"ח לחודש. הטבה: חודש...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 100 מגה | ספק: 100 מגה ניתן לקבל ראוטר בהשאלה בעלות של 13 ש"ח לחודש.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 15 מגה | ספק: 15 מגה ניתן לקבל ראוטר בהשאלה בעלות של 13 ש"ח לחודש.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית בזק: 40 מגה | ספק: 40 מגה ניתן לקבל ראוטר בהשאלה בעלות של 13 ש"ח לחודש.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 200 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 100 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 40 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 15 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

אינטרנט: 1000MB- אינטרנט המבוסס על סיבים אופטיים | טלפון ביתי: ללא הגבלה  | סלולר: 2 קווים...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

אינטרנט: 1000MB- אינטרנט המבוסס על סיבים אופטיים Ι טלפון ביתי: ללא הגבלה סלקום TV כוללת בתוכה ערוצי LIVE,...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

500MB- אינטרנט המבוסס על סיבים אופטיים במהירות.

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

1000MB- אינטרנט המבוסס על סיבים אופטיים במהירות.

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | ספק: 100 מגה הטבה: הוספת טלפון ביתי ללא הגבלה- בעלות חודשית של 20 ש"ח.

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 40 מגה | ספק: 40 מגה הטבה: הוספת טלפון ביתי ללא הגבלה- בעלות חודשית של 20 ש"ח.

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 15 מגה | ספק: 15 מגה הטבה: הוספת טלפון ביתי ללא הגבלה- בעלות חודשית של 20 ש"ח.

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 200 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 100 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 15 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: לא כולל | ספק: 40 מגה  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 200 מגה | ספק: 200 מגה | טלפון ביתי: ללא הגבלה לטלפונים ניידים ונייחים | קו לפקס:...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | ספק: 100 מגה | טלפון ביתי: 500 דקות לטלפונים ניידים ונייחים חבילת יסוד מורחבת...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילה הכוללת בתוכה את חבילת היסוד + 2 חבילות תוכן לבחירה

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | ספק: 100 מגה| טלפון ביתי: ללא הגבלה לטלפונים ניידים ונייחים | VOD:...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | טלפון ביתי: ללא הגבלה לטלפונים ניידים ונייחים | VOD: חינם (לא כולל...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | טלפון ביתי: ללא הגבלה לטלפונים ניידים ונייחים | VOD: חינם (לא כולל...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תוכן: חבילת יסוד+ חבילת ילדים ונוער או ספורט לבחירה | תשתית: 100 מגה | טלפון ביתי: 300 דקות...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | VOD: חינם (לא כולל תוכן בתשלום נוסף)  חבילת יסוד +  18 ערוצי פרימיום...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תוכן: חבילת יסוד+ חבילת ילדים ונוער או ספורט לבחירה | תשתית: 100 מגה | VOD: חינם (לא כולל...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת יסוד +  18 ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי Super Premium (ערוץ Lifetime, ערוץ האוכל,...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת יסוד + חבילת ערוצי לייף סטייל + חבילת ערוצי הסרטים + 4 ערוצים נוספים: NG...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילה הכוללת בתוכה את חבילת היסוד + VOD בחינם. הטבה: ניתן לקבל חבילת ערוצי Start רוסית וחבילת...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת הבסיס+ ערוצי התוכן הכוללת בתוכה ערוצי ילדים, ערוצי ספורט, היסטוריה ועוד...  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תוכן: חבילה מורחבת| תשתית בזק: 40 מגה | ספק פרטנר: 40 מגה | טלפון ביתי בזק בינלאומי:...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תוכן: חבילה מורחבת| תשתית בזק: 100 מגה | ספק פרטנר: 100 מגה   חבילת בסיס יסוד, כל חבילות...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תוכן: חבילה מורחבת| תשתית בזק: 40 מגה | ספק 012 סמייל: 40 מגה   חבילת בסיס יסוד, כל...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

 חבילת בסיס יסוד, כל חבילות התוכן, כל ערוצי הפרימיום (לא כולל ערוצי מבוגרים וספורט פרימיום). VOD...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילה הכוללת בתוכה את חבילת היסוד+ כל הערוצים ברוסית, בתוספת ערוצי בידור והעשרה + VOD...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילה הכוללת בתוכה את חבילת היסוד בתוספת ערוצי בידור והעשרה + VOD לייט בחינם.  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 40 מגה | ספק: 40 מגה | טלפון ביתי: ללא הגבלה  | סלולר: ללא הגבלה +...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 40 מגה | ספק: 40 מגה | טלפון ביתי: 300 דקות עלות החבילה למנוי הכוללת ממיר...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 40 מגה | ספק: 40 מגה | טלפון ביתי: ללא הגבלה  | סלולר: ללא הגבלה +...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת יסוד הכוללת בתוכה ערוצי ילדים, ערוצי ספורט, היסטוריה ועוד...  

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 100 מגה | ספק: 100 מגה | טלפון ביתי: לא כלול עלות החבילה למנוי הכוללת ממיר...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

תשתית: 40 מגה | ספק: 40 מגה | טלפון ביתי: ללא הגבלה סלקום TV כוללת בתוכה ערוצי...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 50 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 500 דקות ל-31 מדינות, שיחה...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 15 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 100 דקות ל-31 מדינות,...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 100 ג'יגה | שיחות והודעות: 100 דקות/הודעות | שיחות לחו"ל: 10 דקות ל-31 יעדים...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 70 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 70 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 50 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 50 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 300 דקות שיחה...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 15 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: לא כלול הטבה למצטרפים: ספק...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 10 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 50 דקות ל-10 יעדים...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: לא כלול | שיחות: ללא הגבלה | הודעות: לא כלול  | שיחות לחו"ל:  500...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: לא כלול | שיחות: ללא הגבלה | הודעות: לא כלול  | שיחות לחו"ל:  500...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 100 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 50 דקות ל-10 יעדים...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 50 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 50 דקות ל-10 יעדים...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 30 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 50 דקות ל-10 יעדים...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: לא כלול | שיחות: ללא הגבלה | הודעות: לא כלול  | שיחות לחו"ל:  500...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: לא כלול | שיחות: ללא הגבלה | הודעות: לא כלול  | שיחות לחו"ל:  לא...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: לפי שימוש | שיחות והודעות: 120 דקות שיחה | שיחות לחו"ל:  לא כלול. עלות:...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 100 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל:  700 דקות שיחה לארה"ב...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 45 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל:  350 דקות ל-42 מדינות, שיחה...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 30 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: 100 דקות ל-42 מדינות, שיחה לטלפונים...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

פרטנר TV כולל בתוכו כ-40 ערוצים חיים, VOD עשיר בתכנים וספריית NETFLIX בהטבה.      

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

סלקום TV כוללת בתוכה ערוצי LIVE, ספריית VOD עשירה+אפליקציה לטאבלט או לסמארטפון.

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 15 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: לא כלול    הטבה : שובר 50...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 15 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: לא כלול   

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת גלישה: 15 ג'יגה | שיחות והודעות: ללא הגבלה | שיחות לחו"ל: לא כלול    הטבה : שובר 50...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

חבילת בסיס + 6 חבילות תוכן + חבילת פרימיום + ספורט 5 פרימיום. ממירים Magic...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

כל חבילות הערוצים + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + VOD...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

שדגשד

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

סלקום שלשות 30Gb + מתנה שיחות ומסרונים ללא הגבלה, 30Gb גלישה המחיר עבור קו אחד בהזמנה של...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט...

המשך קריאה
Generic placeholder thumbnail

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט...

המשך קריאה
סלולרי
טלויזיה
אינטרנט
טלפון קווי
מבצעים ראשי
מעל 30GB חבילת גלישה
אינטרנט חבילות
חבילות טלפון קווי
משפחות
מבצע חדש
צעירים
הכי משתלם
מוצמצמת
בינ"ל
מצומצמת
סים חינם
מעל 40GB
אזרחים ותיקים
חבילה כשרה
חבילות עסקים
טלוויזיה חבילה בסיסית
טלוויזיה חבילה מורחבת
טלוויזיה כולל טלפון ואינטרנט
טלוויזיה כולל אינטרנט בלבד
טלוויזיה בלבד
חבילות עסקים
סטודנטים
תשתית בלבד
תשתית וספק
ספק בלבד
עד 40 מגה
מעל 40 מגה
מעלה 100 מגה
סטודנטים
עסקים

אנחנו נכוון אותך השאר פרטים

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל